EnergIQ is een (op)voedingsplatform van Scolarest

Sinds 1993 vieren we op 22 maart Wereldwaterdag en dat over de hele wereld. Waarvoor staat deze dag en wat is de betekenis ervan? EnergIQ legt het je uit!

Focus op de mondiale waterproblematiek

Stuwende kracht achter de internationale dag van het water zijn de Verenigde Naties, die op 22 maart 1993 Wereldwaterdag lanceerden. Het doel is om de aandacht te vestigen op de wereldwijde waterproblematiek. Door de klimaatverandering stijgt het waterpeil van zeeën en oceanen, vermindert de kwaliteit van ons water en is er op bepaalde plaatsen watertekort terwijl andere plaatsen geteisterd worden door overstromingen.

Voldoende drinkwater en sanitair water zijn onontbeerlijk voor een menswaardig bestaan. Door voldoende aandacht te besteden aan problemen zoals overstromingen, droogtes en waterbevuiling, en de manieren waarop we deze kunnen inperken, wil de VN dan ook de lidstaten aanmoedigen om evenementen te organiseren en informatie over water te verspreiden.

Thema 2019: ‘Water voor iedereen’

Elk jaar zetten de VN een ander thema in de kijker. Wereldwaterdag 2019 staat in het teken van ‘Leave no one behind’ (Water voor iedereen). Tegen 2030 moet iedereen toegang hebben tot schoon en veilig water. Water is een mensenrecht. Zowel mannen als vrouwen, volwassenen als kinderen, vluchtelingen … Wie je ook bent en waar je ook woont, iedereen telt mee.