EnergIQ is een (op)voedingsplatform van Scolarest

Auteursrecht en recht van de producent van een databank.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Compass Group Belgilux NV. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van Compass Groupt Belgilux. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel vandeze inhoud te verieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burggerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Eet. Leer. Leef., zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonde het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Compass Group Belgilux.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Compass Group Belgilux besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Compass Group Belgilux kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Compass Group Belgilux kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Compass Group Belgilux kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.